Phòng y tế tiếng anh là gì?

Phòng y tế tiếng anh là gì là câu hỏi được nhiều bạn đặt ra cho mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn thông tin này chihs xác nhất nhé.

Phòng y tế tiếng anh là gì?

phòng y tế: public health station

phòng y tế: health officer

phòng y tế: Medical room

Một số ví dụ về phòng y tế trong tiếng anh:

phòng y tế

public health station

Phòng y tế hả?

Treatment room

Phòng Y tế cơ quan.

Medical clinic.

-Nó ở phòng y tế.

– He’s in the infirmary.

Phòng Y tế cơ quan HOIANA

HOIANA Clinic

Phòng y của ông?

Your clinic?

Nhưng phòng y tế ở đâu?

Where the treatment room?

Điểm truy cập là ở phòng y tế.

The access point is medical.

Đây là Hanson ở phòng y tế…

This is Hanson in Medical…

Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm từ vựng y khoa, y tế nhé.